Udalaren harremana herritarrekiko nahiz gizartearekiko