Ezkontza zibila – eskaera

Xedea

– Udaletxeko osoko bilkuren aretoan ezkontza zibila egiteko eskaera.

Nork egin dezake izapidea?

– Edozein pertsona fisikok.

Nola egin daiteke izapidea? / Aurkeztu beharreko agiriak

–Eskabide orokor sinatua, ospakizunaren eguna eta ordua, ezkontideen datuak eta ezkontza gauzatzeko nahi duten zinegotziaren izena adieraziz.
– Zeremonian egongo diren bi lekukoen NANaren fotokopia.

Zenbatekoa

Ezkontza zibilak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskalean ezarritakoa (Ordenantza zenbakia).

Nola eta noiz ebazten da?
– Espedientea XXXXXXXko Bake Epaitegian izapidetzen da.
– Ezkontideetako batek, gutxienez, XXXXXXXko erroldan egon behar du.
– Egunero egiten dira ezkontzak, goizez eta arratsaldez, igande eta jaiegunetan izan ezik.

Non kontsulta daiteke izapidetze-egoera?

– Hemen kontsulta daiteke: Herritarren karpeta – Nire espedienteak.